Rýchla navigácia
 
  • Kontaktujte nás
  • Časté otázky
  • Depozitár
  • BCPB
  • Akcie.sk

Pozvánka na riadne valné zhromaždenia spoločnosti

03. jún 2013

Predstavenstvo spoločnosti 1. garantovaná a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B zvoláva RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI, ktoré sa bude konať dňa 4.7.2013 o 11.00 hod. v hoteli Medium, so sídlom Tomášikova 34, 821 01 Bratislava, v priestoroch miestnosti Veľká kongresová sála.

Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: http://www.garantovana.sk/dokumenty/dokumenty-2013/

Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 2 z celkového počtu 108.